Geotermia Czarnków

Sp. z o.o.

Przetargi

16.07.2024

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2024, 2025 rok

Działając z upoważnienia Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki GEOTERMIA-CZARNKÓW Sp. z o.o. zaprasza do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki GEOTERMIA-CZARNKÓW Sp. z o.o. za 2024, 2025 rok.


Więcej informacji w załączeniu:

Załączniki do pobrania:
 • Zapytanie ofertowe badanie spraw.fin.2024 2war.pdf (Pobierz)
13.07.2024

Przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem

Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg 2 etapowy z negocjacją ceny na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem.

Załączniki do pobrania:
 • 2024.07.12_Warunki zamówienia z załącznikami.PDF (Pobierz)
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z Projektem Umowy - wersja edytowalna.doc (Pobierz)
 • Zał. nr 2 do WZ - Formularz ofertowy - wersja edytowalna.doc (Pobierz)
 • Zał. nr 4 do WZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wersja edytowalna.doc (Pobierz)
 • Zał. nr 5 do WZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - wersja edytowalna.doc (Pobierz)
 • Zał. nr 6 do WZ - Oświadczenie Wykonawcy - wersja edytowalna.doc (Pobierz)
26.06.2024

Przetarg na modernizację kotła WR 2,5 M nr 3 - 26.06.2024r.

Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg na modernizację kotła WR 2,5 M nr 3 zainstalowanym w Ciepłowni na  Os. Parkowym 27  w Czarnkowie w celu umożliwienia zasilania kotła zamiennie węglem lub biomasą w postaci pelletu drzewnego.

Uwaga - w załączeniu wyjaśnienia dot. terminu i miejsca składania oraz otwarcia ofert z dnia 2024.07.01

Załączniki do pobrania:
 • Warunki zamówienia.PDF (Pobierz)
 • zał nr 1 - Formularz ofertowy.PDF (Pobierz)
 • zał nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .PDF (Pobierz)
 • zał nr 3 - Wzór umowy.PDF (Pobierz)
 • zał nr 4 - Sterowanie operacyjne.PDF (Pobierz)
 • zał nr 5 - Obowiązek informacyjny RODO.PDF (Pobierz)
 • 2024.07.01 - UWAGA -Wyjaśnienia dot. terminu i miejsca składania oraz otwarcia ofert (Pobierz)
24.05.2024

Zapytanie o cenę: Opracowanie dokumentacji modernizacji kotła WR 2,5 - 035 nr 3

Geotermia Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji modernizacji kotła WR 2,5 - 035 nr 3 na kotłowni os. Parkowe 27 w Czarnkowie dostosowującej do spalania węgla kamiennego, pelletu drzewnego lub agro. 

Więcej szczegółów w załączniku poniżej.

Załączniki do pobrania:
 • 2024.05.23_Zapytanie_o_cenę_opracowanie_dokumentacji.PDF (Pobierz)
08.09.2023

08.09.2023 | 2023.09.08 - Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2023rok

Działając z upoważnienia Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki GEOTERMIA-CZARNKÓW Sp. z o.o. zaprasza do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki GEOTERMIA-CZARNKÓW Sp. z o.o. za 2023rok.


Więcej informacji w załączeniu:

Załączniki do pobrania:
 • 2023.09.08_Zapytanie_ofertowe_badanie_spraw.fin.2023.pdf (Pobierz)
09.03.2023

Przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem - 09.03.2023r.

Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg 2 etapowy z negocjacją ceny na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem.

Załączniki do pobrania:
24.02.2023

Przetarg na remont części ciśnieniowej kotła WR 2,5 nr 2 - 24.02.2023r.

Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg na remont części ciśnieniowej kotła WR 2,5 nr 2 w Kotłowni  Osiedle Parkowe 27  w Czarnkowie

Załączniki do pobrania:
 • SIWZ.pdf (Pobierz)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc (Pobierz)
 • Załącznik nr 2 - Wykaz zrealizowanych robót budowlanych.doc (Pobierz)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie.doc (Pobierz)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie.docx (Pobierz)
 • Załącznik nr 5 - Komunikat RODO.pdf (Pobierz)
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy.pdf (Pobierz)
24.05.2022

Przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem - 24.05.2022r.

Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg 2 etapowy z negocjacją ceny na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem.

Załączniki do pobrania:
 • SIWZ.PDF (Pobierz)
 • Zał. nr1 oferta cenowa.doc (Pobierz)
 • Zał. nr2 Oświadczenie.doc (Pobierz)
 • Umowa kupna-sprzedazy -PROJEKT.pdf (Pobierz)
 • Umowa przechowania PROJEKT.pdf (Pobierz)
06.04.2022

Zapytanie ofertowe na dostawę węgla miału klasy 23 - 06.04.2022r.

Geotermia Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowanie zamówienia w formie zapytania ofertowego na dostawę węgla miału klasy 23 w ilości do 4500 ton.

Termin dostarczenia ofert: 11-04-2022r. do godz. 14:30.

Pełna treść zapytania w załączeniu:

Załączniki do pobrania:
 • 2022.04.06 - Zapytanie ofertowe - miał.PDF (Pobierz)
15.02.2022

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem z dnia 21.01.2022r.

Z uwagi na bardzo wysokoą cenę węgla przekraczającą możliwość finansowania zamówienia przetarg unieważniono.

W załączeniu protokół z postępowania.

Załączniki do pobrania:
 • Unieważnienie-protokół.PDF (Pobierz)
11.02.2022

Przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem - 11.02.2020r.

Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg 2 etapowy z negocjacją ceny na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem.

Załączniki do pobrania:
 • SIWZ.PDF (Pobierz)
 • Zał. nr1 Oferta cenowa.doc (Pobierz)
 • Zał. nr2 Oświadczenie.doc (Pobierz)
 • Umowa kupna-sprzedazy -PROJEKT.doc (Pobierz)
 • Umowa przechowania PROJEKT.doc (Pobierz)
21.01.2022

Przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem - 21.01.2022r. - UWAGA: zmiana godziny przetargu

Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg 2 etapowy z negocjacją ceny na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem.


2022.02.03 UWAGA: zmiana godziny przetargu z godziny 13:00 na godzinę 09:00 dnia 09.02.2022r. 
Szczegóły w załączeniu

Załączniki do pobrania:
 • SIWZ.PDF (Pobierz)
 • Zał. nr1 oferta cenowa.doc (Pobierz)
 • Zał. nr2 Oświadczenie.doc (Pobierz)
 • Umowa kupna-sprzedazy -PROJEKT.doc (Pobierz)
 • Umowa przechowania PROJEKT.doc (Pobierz)
 • wyjaśnienie do projektu Umowy.PDF (Pobierz)
 • !!! Uwaga zmiana godziny przetargu.PDF (Pobierz)
21.01.2022

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH

Zarządzenie Prezesa Zarządu Geotermii Czarnków Spółka z o.o. w Czarnkowie w sprawie ustalenia zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.


W załączeniu pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami

Załączniki do pobrania:
 • Regulamin zamówień.PDF (Pobierz)
04.12.2020

Przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem - 04.12.2020r.

Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg 2 etapowy z negocjacją ceny na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem.

Załączniki do pobrania:
 • SIWZ.pdf (Pobierz)
 • Umowa kupna-sprzedazy -PROJEKT.pdf (Pobierz)
 • Umowa przechowania PROJEKT.pdf (Pobierz)
 • Zał. nr1 oferta cenowa.pdf (Pobierz)
 • Zał. nr2 Oświadczenie.pdf (Pobierz)
09.09.2020

Zapytanie ofertowe na wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia przeglądu ksiąg rachunkowych i analizę sprawozdania finansowego za 2020 rok

Geotermia Czarnków spółka z o.o. zaprasza do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie przeglądu ksiąg rachunkowych i analizę sprawozdania finansowego za 2020 rok

W załączeniu pełna treść zapytania:

Załączniki do pobrania:
 • Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądu ksiąg rachunkowych i analizę sprawozdania finansowego za rok 2020.PDF (Pobierz)
22.03.2019

Przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem - 22.03.2019

Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg 2 etapowy z negocjacją ceny na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem.

UWAGA!!! - 2019.04.03 - wyjaśnienia do SIWZ (dot. §3 pkt 6, §7 pkt 3) - szczegóły w załączeniu

UWAGA!!! - 2019.03.26 - przedłużenie terminu składania ofert do 09.04.2019 do godz. 14:00 - szczegóły w załączeniu

Załączniki do pobrania:
 • SIWZ.pdf (Pobierz)
 • Umowa kupna-sprzedazy-PROJEKT.pdf (Pobierz)
 • Umowa przechowania-PROJEKT.pdf (Pobierz)
 • Zał. nr1 oferta cenowa.doc (Pobierz)
 • Zał. nr1 oferta cenowa-wersja PDF.pdf (Pobierz)
 • Zał. nr2 Oświadczenie.pdf (Pobierz)
 • UWAGA - Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert.pdf (Pobierz)
 • 2019.04.03 - WYJAŚNIENIE DO SIWZ.pdf (Pobierz)
24.01.2019

Zaproszenie do składania ofert na "Demontaż kotłowni" - 24.01.2019

Geotermia Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie  zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na:

„Demontaż kotłowni na os. Słonecznym w Czarnkowie wraz rozbiórką czterech kotłów stalowych KPM500”

Termin nadesłania ofert ustala się na dzień 07-02-2019 roku do godziny 10.00

Szczegóły zapytania w załączeniu

Załączniki do pobrania:
 • Zaproszenie_do_skladania_ofert_2019.01.24.pdf (Pobierz)
20.11.2018

Zapytanie ofertowe na „Likwidację komina stalowego wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji i uzgodnieniami”

Geotermia Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na: 
„Likwidację komina stalowego wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji i uzgodnieniami”.

W załączeniu pełna treść zapytania:

Załączniki do pobrania:
 • Zapytanie ofertowe na likwidacje komina.pdf (Pobierz)
30.10.2018

Zapytanie ofertowe na wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania Finansowego za 2018 rok

Geotermia Czarnków spółka z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Geotermia Czarnków spółka z o.o.Osiedle Parkowe 27,64-700 Czarnków za rok obrotowy 2018.

W załączeniu pełna treść zapytania:

Załączniki do pobrania:
 • Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego 2018r (Pobierz)
11.06.2018

„Rozbudowa sieci cieplnej Geotermii-Czarnków - likwidacja kotłowni na Osiedlu Słonecznym w Czarnkowie – odtworzenie nawierzchni drogowych ”

Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg na „Rozbudowa sieci cieplnej Geotermii-Czarnków - likwidacja kotłowni na Osiedlu Słonecznym  - odtworzenie nawierzchni drogowych”.

Więcej informacji w załączeniu.


Załączniki do pobrania:
 • SIWZ Czarnków.doc (Pobierz)
 • zał 1 formularz_oferty exe.doc (Pobierz)
 • zał 3 oswiadczenie_o_sp_war_udz_w_postdoc exe.doc (Pobierz)
 • zał nr 4.doc (Pobierz)
 • 2018-06-01_PRZEDMIAR-odtworzenia_nawierzchni_Siedmiogora.pdf (Pobierz)
 • 2018-06-01_Kosztorys_OFERTOWY-odtworzenia_nawierzchni_Siedmiogora.pdf (Pobierz)
07.06.2018

Przetarg „Rozbudowa sieci cieplnej Geotermii-Czarnków - likwidacja kotłowni na Osiedlu Słonecznym odcinek ul. Wroniecka” - 07.06.2018r.

Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg na „Rozbudowa sieci cieplnej Geotermii-Czarnków - likwidacja kotłowni na Osiedlu Słonecznym odcinek ul. Wroniecka”.

Więcej informacji w załączeniu. 

Załączniki do pobrania:
 • SIWZ.pdf (Pobierz)
 • Opis-Projekt budowlany.pdf (Pobierz)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc (Pobierz)
 • Załącznik nr 2 - Umowa projekt.pdf (Pobierz)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o speł. war. udz.w post.doc (Pobierz)
 • Załącznik nr 4 - Informacja o potencjale kadrowym (wzór druku).doc (Pobierz)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nie podl. wykl. z postęp. o udziel. zam. - wzór druku.doc (Pobierz)
 • zawiadomienie.docx (Pobierz)
 • Rys01-PZT.pdf (Pobierz)
 • Rys02-schemat.pdf (Pobierz)
 • Rys03-profil.pdf (Pobierz)
 • Pytania do przetargu i odpowiedzi.pdf (Pobierz)
10.05.2018

Przetarg „Rozbudowa sieci cieplnej Geotermii-Czarnków do ul. Sikorskiego – węzły cieplne” - 10.05.2018r.

Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg na „Rozbudowe sieci cieplnej Geotermii-Czarnków  do ul. Sikorskiego – węzły cieplne”.
Więcej informacji w załączeniu. 

Załączniki do pobrania:
 • SIWZ.pdf (Pobierz)
 • Załącznik 1 - Formularz oferty.doc (Pobierz)
 • Załącznik 2 - Projekt umowy.pdf (Pobierz)
 • Załącznik 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia .doc (Pobierz)
 • Załącznik 4 - Wykaz robót budowlanych (wzór druku).doc (Pobierz)
 • Załącznik 5 - Informacja o potencjale kadrowym (wzór druku).doc (Pobierz)
 • Załącznik 6 - Oświad. o nie podleg. wykl. z postęp. o udziel. zam. (wzór druku).doc (Pobierz)
 • Załącznik 7 - Wykaz podwykonawców.doc (Pobierz)
 • Załącznik 8 - Zestawienie materiałów.pdf (Pobierz)
 • Załącznik 9 - Schemat węzła cieplnego.pdf (Pobierz)
 • Załącznik 10 - Pompa - karta katalogowa .pdf (Pobierz)
23.04.2018

Przetarg "Rozbudowa sieci cieplnej Geotermii-Czarnków do ul. Sikorskiego" - 23.04.2018r.

Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg na "Rozbudowę sieci cieplnej Geotermii-Czarnków do ul. Sikorskiego". Więcej informacji w załączeniu. 

Załączniki do pobrania:
 • SIWZ.pdf (Pobierz)
 • Załącznik 2 Umowa - projekt.pdf (Pobierz)
 • Załącznik 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc (Pobierz)
 • Załącznik 4 Wykaz robót.doc (Pobierz)
 • Załącznik 5 Informacja o potencjale kadrowym.doc (Pobierz)
 • Załącznik 6 Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.doc (Pobierz)
 • Załącznik 7 Podwykonawcy - wykaz podmiotów.doc (Pobierz)
 • Załącznik 8 Projekt budowlany.zip (Pobierz)
 • Załącznik 9 Decyzje właścicieli gruntów - do wglądu w siedzibie Zamawiającego.txt (Pobierz)
 • UWAGA - zawiadomienie - 2018.04.27.pdf (Pobierz)
20.03.2018

Przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem - 20.03.2018

Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem.

Załączniki do pobrania:
 • SIWZ.pdf (Pobierz)
 • Zał. nr1 Oferta cenowa.doc (Pobierz)
 • Zał. nr2 Oświadczenie.doc.doc (Pobierz)
 • Umowa kupna-sprzedazy -PROJEKT.pdf (Pobierz)
 • Umowa przechowania PROJEKT.pdf (Pobierz)
28.09.2017

Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów - 28.09.2017

W imieniu Zarządu Spółki Geotermia Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie Zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na dostawę materiałów zawartych w wykazie.

Zamawiający informuje że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę, oraz najszybszy termin dostawy do Czarnkowa.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Poniżej pełna treść zapytania ofertowego wraz z wykazem materiałów:

Załączniki do pobrania:
 • Zapytanie oraz wykaz materiałów.pdf (Pobierz)
21.09.2017

Przegląd ksiąg rachunkowych i analiza sprawozdania finansowego za 2017 rok.

GEOTERMIA Czarnków spółka z o.o. z siedzibą w Czarnkowie, Osiedle Parkowe 27, zaprasza do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie przeglądu ksiąg i analizy sprawozdania finansowego za 2017 rok. 

Poniżej pełna treść ogłoszenia:

Załączniki do pobrania:
 • Pełna treść ogłoszenia.pdf (Pobierz)
16.05.2014

Instrukcja Udzielania Zamówień

Załączniki do pobrania:
11.02.2022 (Zakończony)

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem - 10.02.2022R.

Z uwagi na bardzo wysokoą cenę węgla przekraczającą możliwość finansowania zamówienia przetarg unieważniono.

W załączeniu protokół z postępowania.

Załączniki do pobrania:
 • UNIEWAŻNIENIE_PRZETARGU_protokół.PDF (Pobierz)
13.12.2018 (Zakończony)

Geotermia Czarnków sprzeda: Ładowarka MANITOU MVT 628 T

GEOTERMIA-CZARNKÓW Sp. z o.o. 64-700 Czarnków, os. Parkowe 27

sprzeda:
Ładowarka MANITOU MVT 628 T
cena netto:72000,00 + 23%VAT (16560,00) = 88560,00 brutto

Pełna treść ogłoszenia w załączonym pliku PDF:

Załączniki do pobrania:
 • Ogłoszenie_Ładowarka_20181213.pdf (Pobierz)
21.02.2017 (Zakończony)

Przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem - 21.02.2017

Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem.

Uwaga - w załącznikach informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - z dnia 2017.03.07.

Załączniki do pobrania:
 • SIWZ.pdf (Pobierz)
 • Zał. nr1 Oferta cenowa.doc (Pobierz)
 • Zał. nr2 Oświadczenie.doc (Pobierz)
 • Umowa kupna-sprzedazy -PROJEKT.pdf (Pobierz)
 • Umowa przechowania PROJEKT.pdf (Pobierz)
 • UWAGA!!! - Przedłużenie terminu składania ofert-2017.03.07.pdf (Pobierz)
10.02.2017 (Zakończony)

Przetarg nieograniczony sektorowy na: „Wymiana części ciśnieniowej kotła nr 1 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie” - 10.02.2017r.

Geotermia-Czarnków Spółka z o.o. w Czarnkowie ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy na:
„Wymiana części ciśnieniowej kotła nr 1 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie”.

Poniżej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Załączniki do pobrania:
31.01.2017 (Zakończony)

Przetarg nieograniczony sektorowy na: „Remont i modernizacja komina stalowego o wysokości 46 m i średnicy 1,02 m” - 31.01.2017r.

Geotermia-Czarnków Spółka z o.o. w Czarnkowie ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy na:
„Remont i modernizacja komina stalowego o wysokości 46 m i średnicy 1,02 m”.

Poniżej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Załączniki do pobrania:
31.10.2016 (Zakończony)

Przegląd ksiąg rachunkowych i analiza sprawozdania finansowego za rok 2016

GEOTERMIA Czarnków spółka z o.o. z siedzibą w Czarnkowie, Osiedle Parkowe 27,
zaprasza do składania pisemnych ofert  na przeprowadzenie przeglądu ksiąg rachunkowych i analizy sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Oferta powinna zawierać:
 • Informację o oferencie, m.in.:
  • siedziba oferenta
  • forma i zakres działalności 
  • uprawnienia zawodowe (wpis na listę biegłych rewidentów)
  • doświadczenie, w tym znajomość branży
 • Proponowaną cenę usługi oraz warunki płatności
 • Wskazania metod i harmonogramu oraz  terminów prac.
Przegląd należy przeprowadzić w terminie do 15 marca 2017 roku.

Pisemne oferty można składać w siedzibie spółki  lub przesyłać na adres:
GEOTERMIA Czarnków spółka z o.o.
Osiedle Parkowe 27,
64-700 Czarnków,
w terminie do 25.11.2016 do godziny 15:00

11.08.2016 (Zakończony)

Przetarg nieograniczony sektorowy na modernizacje kotła nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie - 11.08.2016r.

Geotermia Czarnków ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy  na modernizacje kotła nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie.

Poniżej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Załączniki do pobrania:
25.07.2016 (Zakończony)

Przetarg nieograniczony sektorowy na modernizacje kotła nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie - 25.07.2016r.

Geotermia Czarnków ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy  na modernizacje kotła nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie.

Poniżej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Załączniki do pobrania:
12.04.2016 (Zakończony)

Zapytania i odpowiedzi dot. "Przetargu sektorowego na rozbudowę sieci cieplnej Geotermii-Czarnków etap III z dnia 01.04.2016r." - 11.04.2016r.

Zarząd Geotermia Czarnków Sp. z o.o. informuje że wpłynęły zapytania dot. rozbudowy sieci cieplnej Geotermii-Czarnków etap III z dnia 01.04.2016r.
Treść zapytań i odpowiedzi na nie w załączeniu:

Załączniki do pobrania:
01.04.2016 (Zakończony)

Przetarg sektorowy na rozbudowę sieci cieplnej Geotermii-Czarnków etap III – od ulicy Strumykowej do Wronieckiej 30 - 01.04.2016r.

Geotermia Czarnków ogłasza przetarg sektorowy na rozbudowę sieci cieplnej Geotermii-Czarnków  etap III –  od ulicy Strumykowej do ul. Wronieckiej 30

Poniżej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Załączniki do pobrania:
 • SIWZ Czarnków od ulicy Strumykowej do Wronieckiej 30.pdf (Pobierz)
 • Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc (Pobierz)
 • Załącznik nr 2 - Projekt umowy.doc (Pobierz)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.doc (Pobierz)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych .doc (Pobierz)
 • Załącznik nr 5 - Informacja o potencjale kadrowym.doc (Pobierz)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.doc (Pobierz)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz podwykonawców.doc (Pobierz)
 • Załącznik nr 8 - Przykładowe zestawienie elementów węzła cieplnego.pdf (Pobierz)
 • Załącznik nr 9 - Przykładowy schemat węzła cieplnego.pdf (Pobierz)
 • Załącznik nr 10 - Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania.pdf (Pobierz)
 • Załącznik nr 11 - Decyzje właścicieli gruntów.pdf (Pobierz)
29.03.2016 (Zakończony)

Zapytanie ofertowe – ekspertyza kominów stalowych - 29.03.2016

Zapytanie ofertowe – ekspertyza kominów stalowych
Ekspertyza dwóch  kominów stalowych w Geotermii Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie

 Zaproszenie do składania ofert
(zapytanie ofertowe)

W imieniu Zarządu Spółki Geotermia Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie (Zamawiającego) Zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na:

 „Ekspertyzę dwóch kominów stalowych w Geotermii Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie

1, Wysokość komina 46 metrów ,średnica 1020mm

2.wysokość komina 35 metrów średnica 920mm”.

 Zamawiający informuje że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Termin nadesłania ofert ustala się na dzień 15-04-2016 roku do godziny 14.30

Do udzielenia ewentualnych wyjaśnień w niniejszym postępowaniu upoważniony jest Pan Janusz Sołtysiak tel.: 665729307

Załączniki do pobrania:
 • Ekspertyza kominów 29.03.2016 - oryginał zapytania.pdf (Pobierz)
11.03.2016 (Zakończony)

Przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem - 11.03.2016

Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem

Załączniki do pobrania:
 • SIWZ.pdf (Pobierz)
 • Zał. nr1 oferta cenowa.pdf (Pobierz)
 • Zał. nr2 Oświadczenie.pdf (Pobierz)
 • Umowa kupna-sprzedazy - PROJEKT.pdf (Pobierz)
 • Umowa przechowania - PROJEKT.pdf (Pobierz)
22.05.2015 (Zakończony)

Zapytanie ofertowe - Legalizacja liczników CO i CW - 22.05.2015r.

Geotermia Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania
o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na:

„Legalizacje Liczników CO i CW
dla Geotermii Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie"

Zamawiający informuje że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę oraz wykona usługę do końca czerwca 2015 roku.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Zestawienie ciepłomierzy w załączniku nr 1

Termin nadesłania ofert ustala się na dzień 28-05-2015 roku do godziny 14.30

Do udzielenia ewentualnych wyjaśnień w niniejszym postępowaniu upoważniona jest Pani Anna Goleśniewska 
tel.: 67 255 50 07

Załączniki do pobrania:
 • Zapytanie ofertowe - liczniki - oryginał.pdf (Pobierz)
 • Załącznik nr 1 - Zestawienie ciepłomierzy.pdf (Pobierz)
13.04.2015 (Zakończony)

Zapytanie ofertowe – ekspertyza kominów stalowych - 13.04.2015

Zapytanie ofertowe – ekspertyza kominów stalowych
Ekspertyza dwóch  kominów stalowych w Geotermii Czarnków Sp. z o.o.
w Czarnkowie

 
 Zaproszenie do składania ofert
(zapytanie ofertowe)

W imieniu Zarządu Spółki Geotermia Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie (Zamawiającego) zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na:

„Ekspertyzę dwóch kominów stalowych w Geotermii Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie

1. Wysokość komina 46 metrów ,średnica 1020mm,

2. Wysokość komina 35 metrów średnica 920mm”.

Zamawiający informuje że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

 Termin nadesłania ofert ustala się na dzień 30-04-2015 roku do godziny 14.30

Do udzielenia ewentualnych wyjaśnień w niniejszym postępowaniu upoważniony jest Pan Janusz Sołtysiak tel.: 665729307

Załączniki do pobrania:
 • Ekspertyza kominów - oryginł zapytania.pdf (Pobierz)
24.03.2015 (Zakończony)

Przetarg sektorowy na rozbudowę sieci cieplnej Geotermii-Czarnków etap II – od ulicy Kościuszki 88 do ulicy Strumykowej

Geotermia Czarnków ogłasza przetarg sektorowy na rozbudowę sieci cieplnej Geotermii-Czarnków  etap II – od ulicy Kościuszki 88 do ulicy Strumykowej. 


Poniżej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Załączniki do pobrania:
 • SIWZ Czarnków ul Kościuszki.pdf (Pobierz)
 • Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc (Pobierz)
 • Załącznik nr 2 - Projekt umowy.doc (Pobierz)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.doc (Pobierz)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych .doc (Pobierz)
 • Załącznik nr 5 - Informacja o potencjale kadrowym.doc (Pobierz)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.doc (Pobierz)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz podwykonawców.doc (Pobierz)
 • Załącznik nr 8 - Przykładowe zestawienie elementów węzła cieplnego.pdf (Pobierz)
 • Załącznik nr 9 - Przykładowy schemat węzła cieplnego.pdf (Pobierz)
 • Załącznik nr 10 - Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania.pdf (Pobierz)
 • Załacznik nr 11 - Decyzje właścicieli gruntów.pdf (Pobierz)

Geotermia-Czarnkow Sp. z.o.o.
64-700 Czarnków, Os. Parkowe 27
tel/fax:          (+48) 67 255 50 07
tel kotłownia: (+48) 67 253 00 66
mail:biuro@geotermiaczarnkow.pl