Geotermia Czarnków

Sp. z o.o.

Aktualności

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2024, 2025 rok

16.07.2024
Działając z upoważnienia Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki GEOTERMIA-CZARNKÓW Sp. z o.o. zaprasza do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki GEOTERMIA-CZARNKÓW Sp. z o.o. za 2024, 2025 rok.
Załączniki do pobrania:
  • Zapytanie ofertowe badanie spraw.fin.2024 2war.pdf (Pobierz)

Przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem

13.07.2024
Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg 2 etapowy z negocjacją ceny na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem.

Informacja o cenach i stawkach VII - XII 2024

07.07.2024
Geotermia-Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie informuje o wejściu w życie Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859), która przedłuża stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i podmiotów użyteczności publicznej do 30 czerwca 2025 roku oraz wprowadza zmiany obliczania maksymalnej ceny dostawy ciepła i ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Przetarg na modernizację kotła WR 2,5 M nr 3 - 26.06.2024r.

26.06.2024
Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg na modernizację kotła WR 2,5 M nr 3 zainstalowanym w Ciepłowni na  Os. Parkowym 27  w Czarnkowie w celu umożliwienia zasilania kotła zamiennie węglem lub biomasą w postaci pelletu drzewnego.
<< czytaj więcej >>

Zapytanie o cenę: Opracowanie dokumentacji modernizacji kotła WR 2,5 - 035 nr 3

24.05.2024
Geotermia Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji modernizacji kotła WR 2,5 - 035 nr 3 na kotłowni os. Parkowe 27 w Czarnkowie dostosowującej do spalania węgla kamiennego, pelletu drzewnego lub agro. 

Informacja o cenach i stawkach I-VI.2024

05.02.2024
Geotermia-Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie na podstawie Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295) publikuje cenę najniższą zgodnie z art.3a ust.4.

Poniższe ceny obowiązują od dnia 01 stycznia 2024roku do 30 czerwca 2024roku lub do dnia wprowadzenia nowej Taryfy dla ciepła.

<< czytaj więcej >>

Nowa Taryfa dla ciepła od 01.11.2023r.

10.10.2023
Załączniki do pobrania:
  • Taryfa_dla_ciepła_2023_2024.pdf (Pobierz)

Informacja o cenach i stawkach XI-XII 2023

10.10.2023
Geotermia-Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie na podstawie Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295) publikuje cenę najniższą zgodnie z art.3a ust.4.

Poniższe ceny obowiązują od dnia 01 listopada 2023roku do 31 grudnia 2023roku lub do dnia wprowadzenia nowej Taryfy dla ciepła.

<< czytaj więcej >>

ZAWIADOMIENIE - Legionella - Dezynfekcja

20.09.2023
Zarząd Geotermia Czarnków Sp. z o.o. informuje, że w związku ze wzrostem zachorowań wywołanych przez bakterię Legionella jest możliwość dezynfekcji termicznej centralnej ciepłej wody użytkowej podawanej do mieszkań. 
Więcej informacji oraz pismo Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Czarnkowie znajdują się w załączeniu.
Załączniki do pobrania:
  • 20230920_Zawiadomienie.PDF (Pobierz)

02.08.2023 Informacja - Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci cieplnej

02.08.2023
Geotermia Czarnków Sp. z o.o. informuje, że wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci cieplnej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystanych do wytwarzania i dostarczenia ciepła do odbiorcy końcowego wynosi:
Lp. Rok Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej W p, c
1 2020 1,50
2 2021 1,76
3 2022 1,50
4 2023 1,79
Załączniki do pobrania:
  • Wskaznik_nieodnawialnej_energii.pdf (Pobierz)

Geotermia-Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie na podstawie Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 295) publikuje cenę najniższą zgodnie z art.3a ust.4.

02.03.2023
Geotermia-Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie

na podstawie Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295) publikuje cenę najniższą zgodnie z art.3a ust.4.

Poniższe ceny obowiązują od dnia 01 marca 2023roku do 31 grudnia 2023roku lub do dnia wprowadzenia nowej Taryfy dla ciepła.

Załączniki do pobrania:
  • Informacja o cenach i stawkach.PDF (Pobierz)

Maksymalne ceny dostaw ciepła obowiązujące w Geotermia-Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie od dnia 1 marca 2023roku do 31 grudnia 2023roku.

01.03.2023
Na podstawie Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295) Geotermia-Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie
publikuje maksymalne ceny dostaw ciepła obowiązujące od dnia 01 marca do 31 grudnia 2023r. o których mowa w art. 3a ust. 2 ww. ustawy dla podmiotów, o których mowa w art.4 ust.1 „ustawy ciepłowniczej” (Dz.U. z 2022r. poz.1967 z późn.zm.).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia
Załączniki do pobrania:
  • Maksymal.cena dostawy ciepła.PDF (Pobierz)

Cennik wytwarzania ciepła z rekompensatą

09.11.2022

Na podstawie art. 59 ust1 Ustawy z dnia 15 września 2022roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967 z późn. zm) Geotermia Czarnków Sp. z o.o. podaje cennik Wytwarzania ciepła z rekompensatą:
<< czytaj więcej >> - kliknij

UWAGA!!! - WAŻNE - Możliwość rozliczenie ciepła w cenie z rekompensatą

22.09.2022

Zarząd Geotermia Czarnków Sp z o. o. prosi o zapoznanie się z Ustawą  z dnia 15 września 2022r. „O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”  Art. 4.1 w/w ustawy daje możliwość określonym grupom  rozliczenie ciepła w cenie z rekompensatą.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienia oświadczenia z rozporządzenia. Wzór oświadczenia zamieszczamy pod poniższym linkiem: << czytaj więcej >> - kliknij

KOMUNIKAT

26.01.2018
ZARZĄD GEOTERMIA-CZARNKÓW SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE OD DNIA 25-01-2018R. NIE SPRZEDAJE WĘGLA MIAŁU.

Informacji o otrzymanym dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

15.12.2016

Informujemy, że w roku 2016 otrzymaliśmy dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja kotła nr 3 w Kotłowni na Os. Parkowym w Czarnkowie”. Zrealizowano je  przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opis przedsięwzięcia:
1. Modernizacja kotła typu WR-2,5 w tym: demontaż części kotła, wymiana pęczków orurowania kotła, wykonanie zmian w obrębie rusztu – montaż zespołu dysz odsysania, wykonanie instalacji AKAPiA kotła.
2. Demontaż istniejącej montaż i uruchomienie zmodernizowanej instalacji odpylania spalin w tym montaż odpylacza I-go ciągu multicyklon osiowy – dostawa i montaż II-go ciągu odpylania – dwie baterie multicyklonów po 14 cyklonów 14 cyklonów każda.
3. Wykonanie i uruchomienie podgrzewacza –ekonomizer.


Informacji o otrzymanym dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

15.12.2016

Informujemy, że w 2016 roku otrzymaliśmy dofinansowanie przedsięwzięcia: „Rozbudowa sieci cieplnej Geotermii Czarnków etap III – od ulicy Strumykowej do ul. Wronieckiej 30” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Opis przedsięwzięcia:
Realizacja sieci cieplnej o średnicy 150 mm i dł. 243 m oraz przyłączy:
-do Przedszkola: średnica 32 mm; dł. 15,7m
-do Szkoły Podstawowej: średnica 80 mm; dł. 75,6 m
Likwidacja kotłowni w gazowej w Przedszkolu o mocy 120 kW i budowa węzła cieplnego o mocy 55 kW(co) i 60kW (cwu).
Likwidacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej o mocy 1,44 MW i budowa węzła cieplnego o mocy 960 kW

Informacji o otrzymanym dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

13.05.2016
Informujemy, że w roku 2015 otrzymaliśmy dofinansowanie przedsięwzięcie pn.: "Rozbudowa sieci cieplnej Geotermii Czarnków etap II – od ulicy Kościuszki 88 do ulicy Strumykowej" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Opis przedsięwzięcia: 
Rozbudowa sieci cieplnej preizolowanej o średnicy 150mm i długości 720m.
Wykonano 5 szt węzłów cieplnych o łącznej mocy 510kW.

2023.09.08 - Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2023rok

09.03.2023
Działając z upoważnienia Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki GEOTERMIA-CZARNKÓW Sp. z o.o. zaprasza do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki GEOTERMIA-CZARNKÓW Sp. z o.o. za 2023rok. 

Przetarg na remont części ciśnieniowej kotła WR 2,5 nr 2 - 24.02.2023r.

24.02.2023
Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg na remont części ciśnieniowej kotła WR 2,5 nr 2 w Kotłowni  Osiedle Parkowe 27  w Czarnkowie

Życzenia świąteczne

14.12.2022

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku
życzy
Zarząd i Pracownicy Geotermia Czarnków Sp. z o.o.

UWAGA - Awaria

14.12.2022
ZARZĄD GEOTERMIA CZARNKÓW 
INFORMUJE O OGRANICZENIACH  
W DOSTAWIE CO I CW W DNIACH:
14-15. 12. 2022 ROKU
 Z POWODU AWARII.
 
ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA
PRZEPRASZAMY.

Praca - Operator urządzeń ciepłowniczych

09.11.2022
Geotermia Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie poszukuje osób do pracy na stanowisku:
OPERATOR URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH
(nie wymagamy uprawnień)
Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat min. 20zł/h + premia 25%,
- możliwość rozwoju zawodowego poprzez zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń,
- szkolenia podnoszące kwalifikacje,
- mile widziana umiejętność obsługi komputera.

Podania wraz z dokumentami należy składać w sekretariacie GEOTERMIA-CZARNKÓW Sp. z o.o. os. Parkowe 27, 64-700 Czarnków lub na adres email: kadry@geotermiaczarnkow.pl
Szczegółowe informacje udzielane w sekretariacie Spółki w godz. od 07:00 do 15:00 tel. 67 255 50 07

Informacja - rozpoczęcie sezonu grzewczego 2022/23

28.09.2022
Zarząd Geotermia Czarnków Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu sezonu grzewczego od dnia 20 września 2022 roku.
W związku z obecną sytuacją na rynku energii Spółka jest przygotowana do dostawy ciepła do swoich odbiorców. Nie przewidujemy ograniczeń ani przerw w dostawach ciepła.
Zgromadzony opał zapewnia ciągłą dostawę ciepła do końca sezonu grzewczego.

Zmiana taryfy dla ciepła 2022 - data obowiązywania od 01-08-2022

12.07.2022
Zmiana taryfy dla ciepła 2022 - << czytaj więcej >>

Przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem - 24.05.2022r.

24.05.2022
Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg 2 etapowy z negocjacją ceny na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem.

Zapytanie ofertowe na dostawę węgla miału klasy 23 - 06.04.2022r.

06.04.2022
Geotermia Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowanie zamówienia w formie zapytania ofertowego na dostawę węgla miału klasy 23 w ilości do 4500 ton.
Termin dostarczenia ofert: 11-04-2022r. do godz. 14:30.

Pełna treść zapytania w dziale "Przetargi" << czytaj więcej >>

Przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem - 11.02.2020r.

11.02.2022
Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg 2 etapowy z negocjacją ceny na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem.

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem - 10.02.2022r.

11.02.2022
Z uwagi na bardzo wysokoą cenę węgla przekraczającą możliwość finansowania zamówienia przetarg unieważniono.

UWAGA!!! - zmiana godziny przetargu na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem z dnia 21.01.2022r.

03.02.2022
UWAGA!!! - zmiana godziny przetargu na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem z dnia 21.01.2022r.
Zarząd Geotermia Czarnków Sp. z o.o. z przyczyn niezależnych od Spółki informuje że zmienia godzinę przetargu dnia 09-02-2022r. z godziny 13:00 na godzinę 09:00. 
W związku z powyższym ulegają zmianie punkty specyfikacji dotyczące składania oraz otwarcia ofert.
Szczegóły w załączniku do przetargu:
<< czytaj więcej >>

Tarcza Antyinflacyjna - obniżenie stawki VAT na sprzedaż energii cieplnej

03.02.2022
Ustawą z dnia 13 stycznia 2022r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 196) wprowadzono w okresie od 1 lutego 2022r. do 31 lipca 2022r. obniżoną do wysokości 5% stawkę VAT na sprzedaż energii cieplnej.

Przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem - 21.01.2022r.

21.01.2022
Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg 2 etapowy z negocjacją ceny na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem.

Przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem - 04.12.2020r.

04.12.2020
Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg 2 etapowy z negocjacją ceny na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem.

Zapytanie ofertowe na wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia przeglądu ksiąg rachunkowych i analizę sprawozdania finansowego za 2020 rok

09.09.2020
Geotermia Czarnków spółka z o.o. zaprasza do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie przeglądu ksiąg rachunkowych i analizę sprawozdania finansowego za 2020 rok

Przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem - 22.03.2019

22.03.2019
Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg 2 etapowy z negocjacją ceny na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem.
UWAGA!!! - 2019.04.03 - wyjaśnienia do SIWZ (§3 pkt 6, §7 pkt 3) << czytaj więcej >>
UWAGA!!! - 2019.03.26 - przedłużenie terminu składania ofert do 09.04.2019 do godz. 14:00 << czytaj więcej >>

Zaproszenie do składania ofert na "Demontaż kotłowni" - 24.01.2019

24.01.2019
Geotermia Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie  zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na:

„Demontaż kotłowni na os. Słonecznym w Czarnkowie wraz rozbiórką czterech kotłów stalowych KPM500”

Termin nadesłania ofert ustala się na dzień 07-02-2019 roku do godziny 10.00

Geotermia Czarnków sprzeda: Ładowarka MANITOU MVT 628 T

23.01.2019
GEOTERMIA-CZARNKÓW Sp. z o.o. 64-700 Czarnków, os. Parkowe 27 sprzeda:

Ładowarka MANITOU MVT 628 T
cena netto:57600,00 + 23%VAT (13248,00) = 70848,00 brutto

Geotermia Czarnków sprzeda: Ładowarka MANITOU MVT 628 T

13.12.2018
GEOTERMIA-CZARNKÓW Sp. z o.o. 64-700 Czarnków, os. Parkowe 27 sprzeda:

Ładowarka MANITOU MVT 628 T
cena netto:72000,00 + 23%VAT (16560,00) = 88560,00 brutto

Zapytanie ofertowe na „Likwidację komina stalowego wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji i uzgodnieniami”

20.11.2018
Geotermia Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na:
"Likwidację komina stalowego wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji i uzgodnieniami”

<< czytaj więcej >>

Zapytanie ofertowe na wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania Finansowego za 2018 rok

30.10.2018

Geotermia Czarnków spółka z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Geotermia Czarnków spółka z o.o.Osiedle Parkowe 27,64-700 Czarnków za rok obrotowy 2018

<< czytaj więcej >>

Przetarg „Rozbudowa sieci cieplnej Geotermii-Czarnków - likwidacja kotłowni na Osiedlu Słonecznym odcinek ul. Wroniecka” - 07.06.2018r.

07.06.2018
Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg na „Rozbudowa sieci cieplnej Geotermii-Czarnków - likwidacja kotłowni na Osiedlu Słonecznym odcinek ul. Wroniecka”.

Przetarg na rozbudowę sieci cieplnej Geotermii-Czarnków do ul. Sikorskiego - węzły cieplne - 10.05.2018r.

10.05.2018
Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg na „Rozbudowe sieci cieplnej Geotermii-Czarnków  do ul. Sikorskiego – węzły cieplne”.

Przetarg na rozbudowę sieci cieplnej Geotermii-Czarnków do ul. Sikorskiego - 23.04.2018r.

23.04.2018
Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg na rozbudowę sieci cieplnej Geotermii-Czarnków do ul. Sikorskiego.
UWAGA!!! - zawiadomienie - 2018.04.27 (w załącznikach)

Przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem - 20.03.2018

20.03.2018
Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem. 

Zmiana taryfy dla ciepła 2017/2018

03.10.2017
Zmiana taryfy dla ciepła 2016/2017 - << czytaj więcej >>

Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów - 28.09.2017

28.09.2017
Zaproszenie do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na dostawę materiałów zawartych w wykazie  >>> czytaj wiecej

Przegląd ksiąg rachunkowych i analiza sprawozdania finansowego za 2017rok

21.09.2017
GEOTERMIA Czarnków spółka z o.o. z siedzibą w Czarnkowie, Osiedle Parkowe 27, e-mail: ksiegowosc@geotermiaczarnkow.pl zaprasza do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie przeglądu ksiąg i analizy sprawozdania finansowego za 2017 rok  >>> czytaj wiecej

Zmiana taryfy dla ciepła 2016/2017

17.03.2017
Zmiana taryfy dla ciepła 2016/2017 - << czytaj więcej >>

Przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem - 21.02.2017

21.02.2017
Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem. 
UWAGA!!! - przedłużenie terminu składania ofert.

Przetarg nieograniczony sektorowy na: „Wymiana części ciśnieniowej kotła nr 1 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie” - 10.02.2017r.

10.02.2017
Geotermia-Czarnków Spółka z o.o. w Czarnkowie ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy na: „Wymiana części ciśnieniowej kotła nr 1 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie”. >>> czytaj wiecej

Przetarg nieograniczony sektorowy na: „Remont i modernizacja komina stalowego o wysokości 46 m i średnicy 1,02 m” - 31.01.2017r.

31.01.2017
Geotermia Czarnków ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy na: „Remont i modernizacja komina stalowego o wysokości 46 m i średnicy 1,02 m” - 31.01.2017r. >>> czytaj wiecej

Przegląd ksiąg rachunkowych i analiza sprawozdania finansowego za rok 2016

31.10.2016
GEOTERMIA Czarnków spółka z o.o. zaprasza do składania pisemnych ofert  na przeprowadzenie przeglądu ksiąg rachunkowych i analizy sprawozdania finansowego za rok 2016 >>> czytaj wiecej

Przetarg nieograniczony sektorowy na modernizacje kotła nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie - 11.08.2016r.

11.08.2016
Geotermia Czarnków ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy  na modernizacje kotła nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie >>> czytaj wiecej

Przetarg nieograniczony sektorowy na modernizacje kotła nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie - 25.07.2016r.

25.07.2016
Geotermia Czarnków ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy  na modernizacje kotła nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie >>> czytaj wiecej

Zapytania i odpowiedzi dot. "Przetargu sektorowego na rozbudowę sieci cieplnej Geotermii-Czarnków etap III z dnia 01.04.2016r.

12.04.2016
Zarząd Geotermia Czarnków Sp. z o.o. przedstawia pytania i odpowiedzi dot. rozbudowy sieci cieplnej Geotermii-Czarnków etap III z dnia 01.04.2016r.
Treść zapytań i odpowiedzi na nie --> kliknij

Przetarg sektorowy na rozbudowę sieci cieplnej Geotermii-Czarnków etap III – od ulicy Strumykowej do Wronieckiej 30 - 01.04.2016r.

01.04.2016
Geotermia Czarnków ogłasza przetarg sektorowy na rozbudowę sieci cieplnej Geotermii-Czarnków  etap III – od ulicy Strumykowej do Wronieckiej 30 - 01.04.2016r. - czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – ekspertyza kominów stalowych - 29.03.2016

29.03.2016
Geotermia Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na:

„Ekspertyzę dwóch kominów stalowych w Geotermii Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie
1, Wysokość komina 46 metrów ,średnica 1020mm
2.wysokość komina 35 metrów średnica 920mm”.
czytaj więcej >>>

Przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem - 11.03.2016

11.03.2016
Geotermia Czarnków spółka z o.o. ogłasza przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem 

Oferta pracy - palacz CO

27.10.2015

GEOTERMIA-CZARNKÓW SPÓŁKA Z O.O. W CZARNKOWIE poszukuje osób do pracy na stanowiskach PALACZ CO. Podania wraz dokumentami należy składać w sekretariacie GEOTERMII CZARNKÓW

Zapytanie ofertowe - Legalizacja liczników CO i CW - 22.05.2015r.

22.05.2015

Geotermia Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na:

„Legalizacje Liczników CO i CW
dla Geotermii Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie"


czytaj więcej >>>

Zapytanie ofertowe – ekspertyza kominów stalowych - 13.04.2015

13.04.2015
Geotermia Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na:

„Ekspertyzę dwóch kominów stalowych w Geotermii Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie
1, Wysokość komina 46 metrów ,średnica 1020mm
2.wysokość komina 35 metrów średnica 920mm”.
czytaj więcej >>>

Przetarg sektorowy na rozbudowę sieci cieplnej Geotermii-Czarnków etap III – od ulicy Strumykowej do Wronieckiej 30 - 01.04.2016r.

24.03.2015
Geotermia Czarnków ogłasza przetarg sektorowy na rozbudowę sieci cieplnej Geotermii-Czarnków  etap III –  od ulicy Strumykowej do ul. Wronieckiej 30
Poniżej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
czytaj więcej >>>

Oferty na badanie sprawoadania finansowego za 2014rok.

03.10.2014

GEOTERMIA CZARNKÓW Spółka z o.o.

z siedzibą w Czarnkowie, Osiedle Parkowe 27

 

                      zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert

               na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Oferta powinna zawierać:

O      Informację o oferencie, m.in.:

- siedziba oferenta

- forma i zakres działalności

- wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

- doświadczenie, w tym znajomość branży

O      Proponowaną cenę usługi oraz warunki płatności

O      Wskazania metod i harmonogramu badania oraz terminów prac

Badanie należy przeprowadzić w terminie do 31 marca 2015 roku.

Dodatkowe pytania proszę kierować na adres: ksiegowosc@geotermiaczarnkow.pl


Pisemne oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na badanie sprawozdania GEOTERMIA CZARNKÓW Spółka z o.o.” można składać w siedzibie Spółki lub przesyłać na adres:

 GEOTERMIA Czarnków Spółka z o.o.

Osiedle Parkowe 27, 64-700 Czarnków,

w terminie do 25.11.2014 do godziny 15.00

Geotermia Czarnków ogłasza przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem - 23.07.2014r.

23.07.2014
Geotermia Czarnków ogłasza przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem w ilości 4000 Mg na sezon grzewczy 2015/2016 --> czytaj więcej

Unieważnienie przetargu na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem z dnia 02.07.2014

23.07.2014
Unieważnienie przetargu na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem z dnia 02.07.2014 --> czytaj więcej

Geotermia Czarnków ogłasza przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem - 02.07.2014

02.07.2014
Geotermia Czarnków ogłasza przetarg na dostawę miału węglowego z transportem i rozładunkiem w ilości 4000 Mg na sezon grzewczy 2015/2016 --> czytaj więcej

Przetarg sektorowy na „Rozbudowę sieci cieplnej Geotermii Czarnków - ul. Wroniecka" - ogłoszenie

16.05.2014
Geotermia Czarnków ogłasza przetarg sektorowy na „Rozbudowę sieci cieplnej Geotermii Czarnków - ul. Wroniecka „
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu sektorowego, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Geotermię Czarnków Sp. z o.o. w Czarnkowie”. W przedmiotowym postępowaniu na podstawie art. 133 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 - czytaj więcej

Geotermia-Czarnkow Sp. z.o.o.
64-700 Czarnków, Os. Parkowe 27
tel/fax:          (+48) 67 255 50 07
tel kotłownia: (+48) 67 253 00 66
mail:biuro@geotermiaczarnkow.pl